SP nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej 
Samorząd Uczniowski   "Jesteśmy tu z Wami i dla Was."

O nas kilka słów...

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 
w Szkole Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej 
na rok 2018/2019


CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1.Reprezentowanie ogółu uczniów.
2.Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
3.Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
4.Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
5.Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
6.Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
7.Rozwój wolontariatu.


SEKCJA INFORMACYJNO-ARTYSTYCZNA

• Wykonanie dekoracji na różnego rodzaju imprezy szkolne
• Wykonanie rekwizytów potrzebnych do różnych akcji
• Redagowanie ogłoszeń Samorządu Szkolnego
• Zagospodarowanie gazetki szkolnej


SEKCJA IMPREZ I ROZRYWEK

• Organizacja muzyczna dyskotek
• Opieka nad sprzętem szkolnym


SEKCJA PORZĄDKOWA

• Sprawdzanie czystości po dyskotekach
• 
Przygotowanie dyskotek ( sprzęt)
• Przygotowanie imprez kulturalnych


SEKCJA KOLEŻEŃSKA

• Organizowanie pomocy koleżeńskiej
• Pomoc w przeprowadzaniu akcji charytatywnych
• Kiermasze


DZIAŁANIA WSPÓLNE :

1. Pomoc w przygotowaniu uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. Organizowanie dyskotek szkolnych
3. Pomoc oraz udział w ślubowaniu klasy I
4. Zabawa andrzejkowa
5. Przygotowanie konkursów na bal karnawałowy uczniom klas 0- III
6. Powitanie wiosny
7. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych


Zadania do wykonania:

Wrzesień:

- Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 4–8, oraz gimnazjum kl. III wychowawcy i opiekun SU;
- Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego; 
- Zdiagnozowanie potrzeb i stworzenie planu pracy SU;
- Zaopiniowanie planu wychowawczo - profilaktycznego szkoły, aktualizacja regulaminu SU;
- Przedstawienie listy pomysłów uczniów dotyczącej pracy SU na rok szk. 2018/2019;
-Wybory Samorządu Uczniowskiego;
- Ustalenie planu działań na cały rok;
- Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka;
- Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia.


Październik:

- Rozpoczęcie całorocznej akcji "Szczęśliwy numerek" i weekend bez pracy domowej; 
- 10 października - Dzień osób ubranych na czarno;
- 12 października- Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły;
- Dyskoteka integracyjna;
- Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej;
- 19 października - Dzień koszuli i krawata - dniem bez pytania dla uczniów w koszuli i krawatach;
- 24 października – Dyskoteka integracyjna klas IV – VI;
- 25 października – Dyskoteka integracyjan klas VII, VIII i III G;
- 25 października – Dzień czarno- biały; 
- 26-30 października - Akcja " Pamiętajmy" - porządkowanie opuszczonych grobów i grobów żołnierzy;
- 30 października - Dzień Spódnicy.


Listopad:

- 6 listopada - Dzień dresa – ubieramy się w dresy;
- Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości;
- 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości;
- 14 listopada - Akcja „Śniadanie daje moc”;
- 20 listopada - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - gazetka; 
- 21 listopada - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień;
- 23 listopada - Dzień śmiesznych fryzur;
- 26 listopada- Światowy Dzień Pluszowego Misia - dniem bez pytania dla uczniów z pluszowym misiem
- 28 listopada – Dyskoteka andrzejkowa klasy IV – VI;
- 29 listopada – Dyskoteka andrzejkowa klasy VII, VIII, III G;
- 29 listopada – Andrzejki dla uczniów klas I- III SP;
- 29 listopada - Dzień Białych Skarpetek;
- 30 listopada – kiermasz cukierków z wróżbą andrzejkową.


Grudzień:

- 1 grudnia – Światowy Dzień AIDS; 
- 5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza;
- 6 grudnia- Dzień Czapki Mikołajowej- dniem bez pytania dla uczniów w mikołajkowych czapkach;
- 6 grudnia - Szkolne Mikołajki;
- 6 grudnia – wycieczka do Warszawy;
- 10 – 14 grudnia zbiórka darów dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej;
- 11 grudnia - Dzień śmiesznych skarpetek;
- 12 – 14 grudnia - Kiermasz Bożonarodzeniowy; 
- 20 grudnia – Dzień Świątecznych Sweterków dniem bez pytania dla uczniów w świątecznych sweterkach; 
- 21 grudnia – Świąteczne KARAOKE; 
- Świąteczne tradycje w Europie – gazetki tematyczne;
- Nasze drzewko choinkowe - wspólne ubieranie choinki; 
- Przygotowanie wystroju szkoły i klasopracowni o tematyce świątecznej;
- Pomóż dzieciom przetrwać zimę;
- Szlachetna paczka.


Styczeń:

-  8 stycznia – Dzień Dziwaka ( śmieszne przebranie, ubranie, śmieszny wygląd);
- 10 stycznia - Dzień butów nie do pary;
- 11 stycznia – Dzień Wegetarian – przynosimy wegetariańskie kanapki, sałatki; 
-  Zabawa Karnawałowa uczniów klas 0-III;
- 16 stycznia - Dzień postaci z bajek - przebieramy się za postaci z bajek – osoby przebrane za bajkowe postaci są zwolnione z odpowiedzi ustnej;
- 18 stycznia - Dzień Kubusia Puchatka (projekcja filmów dla najmłodszych);
- 21-22 stycznia - Dzień Babci i Dziadka – gazetka;
- 25 stycznia - Dzień Pidżamy;
- 24 stycznia – Dyskoteka Karnawałowa;
- 28 stycznia – Dzień Koloru Różowego;
- 30 stycznia – Dyskoteka karnawałowa klasy IV – VI; 
- 31 stycznia – Dyskoteka karnawałowa klasy VII, VIII, III G;
- 31 stycznia – Międzynarodowy Dzień Przytulania;
- Wywieszenie na tablicy wyników klasyfikacji i frekwencji;
- WOŚP.


Luty:

- 1 lutego - Dzień Gumy do Żucia;
- 4 lutego – kino w szkole – projekcja filmu;
- 9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy;
- 11 lutego - Najpiękniejszy walentynkowy wiersz - konkurs;
- 13 lutego - Dyskoteka walentynkowa;
- 14 lutego - Walentynki - Dzień bez pytania dla uczniów ubranych na czerwono;
- 15 lutego - Dzień KARAOKE; 
- 23 lutego - Dzień Walki z Depresją;
- Bezpieczne ferie – gazetka informacyjna.


Marzec:

-  1 marca – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych;
-  8 marca - Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet;
- 10 marca- Dzień Mężczyzn;
- 14 marca – Dzień “karciany” - ogólnoszkolne rozgrywki w karty na przerwach; 
- 14 marca - Dzień Liczby Pi;
- 21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny – ubieramy sie bardzo kolorowo - uczniowie ubrani kolorowo zwolnieni z opowiedzi ustnej.


Kwiecień:

- 1 kwietnia Prima Aprilis!;
- 7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia – gazetka, kiermasz zdrowych kanapek i sałatek;
- 8 – 11 kwietnia - Kiermasz wielkanocny;
- 12 kwietnia – Dzień Czekolady – kiermasz czekolady na gorąco;.
- 22 kwietnia - Obchody Dnia Ziemi - ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej;
- 29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca – zatańcz z nami - aktywne przerwy;
- 30 kwietnia – Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci – Stop Przemocy Fizycznej; 
- Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi.


Maj: 

- 1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy;
- 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja;
- 6 maja – Światowy Dzień Śmiechu I Uśmiechu;
- 9 maja – Dzień Europy – gazetka informacyjna;
- 15 maja – Dzień Polskiej Niezapominajki - Dzień niebieski - dniem bez pytania dla uczniów ubranych na niebiesko;
- 19 maja - Dzień Dobrych Uczynków - zrób coś miłego dla innej osoby;
- 26 maja - Dla Ciebie Mamo – gazetka informacyjna;
- 28 maja - Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy;
- 31 maja – światowy Dzień bez Papierosa;
- Udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom - Upowszechnianie czytelnictwa - czytanie książek młodszym koleżankom i kolegom.


Czerwiec:

- 1 czerwca – Dzień Dziecka;
- 8 czerwca - Święto Patrona Szkoły;
-13 czerwca – Dzień sandałów i skarpetek;
-14 czerwca - Dzień Gier Planszowych;
- 21 czerwca - Szkolny Dzień Przytulania;
- Wywieszenie na tablicy wyników klasyfikacji i frekwencji;
- Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.


Cały rok:

Spotkania Samorządu Uczniowskiego ( przynajmniej raz w miesiącu)
Akcja nakrętki, baterie;
Weekend bez pracy domowej ( ostatni weekend miesiąca) nie dotyczy przedmiotów, które są realizowane raz w tygodniu;
Szczęśliwy numerek;
Aktywne przerwy przynajmniej raz w miesiącu;
Pomoc koleżeńska w ramach potrzeb;
Aktualizacja Gazetki Szkolnej;
Udział w uroczystościach szkolnych;
Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas;
Praca na rzecz szkoły;
Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami; 
Prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego;
Współudział w uroczystościach szkolnych;


Samorząd Uczniowski zastrzega sobie możliwość zmian w planie pracy na bieżąco 
W samorządzie pracujemy
i przestrzegania szkolnych zasad pilnujemy.
Wasze potrzeby reprezentujemy
i nawet szalone pomysły realizujemy.
Dbamy o dobre imię "9-tki"
z każdym uczniem przybijamy 5-tki.
Nauczyciele nam w tym pomagają,
dobry przykład zawsze dają.
Organizujemy wiele akcji
by Wam nigdy nie zabrakło atrakcji.
Uczniowskie prośby są dla nas najważniejsze
bo z nimi szkolne życie jest pełniejsze.
Mamy też swoje zadania
i każdy je wypełnia bez zbędnego gadania.
Kształtowanie pozytywnych postaw to nasz pierwszy obowiązek,
żeby w szkole zapanował porządek.
Wpajanie szacunku do innych, dbanie o środowisko,wzbogacanie tradycji i dzielenie się życzliwością
to zadania, które wypełniamy z sumiennością.
Taki jest nasz Samorząd Uczniowski,
że dba o Wasze troski.
Jeśli kipisz energią i pomysłów masz po brzegi
nie czekaj, wstąp w nasze szeregi!!! :)

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:


pani Iwona Polubiec
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW