SP nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej 
Samorząd Uczniowski   "Jesteśmy tu z Wami i dla Was."

O nas kilka słów...

Cele ogólne Samorządu Uczniowskiego

- reprezentowanie ogółu uczniów.
- działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
- uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 - rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
- kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
- dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
- rozwój wolontariatu

SEKCJA INFORMACYJNO-ARTYSTYCZNA

• wykonanie dekoracji na różnego rodzaju imprezy szkolne
• wykonanie rekwizytów potrzebnych do różnych akcji
• redagowanie ogłoszeń Samorządu Szkolnego
• zagospodarowanie gazetki szkolnej

SEKCJA IMPREZ I ROZRYWEK

• organizacja muzyczna dyskotek
• opieka nad sprzętem szkolnym

SEKCJA PORZĄDKOWA

• sprawdzanie czystości po dyskotekach
• przygotowanie dyskotek ( sprzęt)
• przygotowanie imprez kulturalnych

SEKCJA KOLEŻEŃSKA
• organizowanie pomocy koleżeńskiej.
• pomoc w przeprowadzaniu akcji charytatywnych
• kiermasze


DZIAŁANIA WSPÓLNE :

1. Pomoc w przygotowaniu uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. Organizowanie dyskotek szkolnych.
3. Pomoc oraz udział w ślubowaniu klasy I.
4. Zabawa andrzejkowa.
5. Przygotowanie konkursów na bal karnawałowy.
6. Powitanie wiosny.
7. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
8.Zabawa karnawałowa- organizacja konkursów.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 
na rok szkolny 2017/2018

Wrzesień:

- Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego   
- Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego 
- Zdiagnozowanie potrzeb i stworzenie planu pracy SU
- Zaopiniowanie planu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, aktualizacja regulaminu    SU
- Przedstawienie listy pomysłów uczniów dotyczącej pracy SU na rok szkolny 2017/2018
- Wybory Samorządu Uczniowskiego
- Ustalenie planu działań na cały rok
- Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka
- Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia

Październik:

- Rozpoczęcie całorocznej akcji  "Szczęśliwy numerek"
- Dzień ciszy i spokoju - nagradzanie w formie piegów osób, które hałasują
- 13 października - Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich                      pracowników szkoły
- Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej
- Akcja " Pamiętajmy" - porządkowanie opuszczonych grobów i grobów żołnierzy
- Dyskoteka integracyjna
- 19 października - "Dzień koszuli i krawata" -dniem bez pytania uczniów w koszuli 
   i krawatach
- 30 października - "Dzień Spódnicy"
- 25 października - "Czarno- biały dzień"

Listopad:

- Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości
- 20 listopada - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
- 13-20 listopada - Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
- 21 listopada - Światowy dzień życzliwości i pozdrowień
- 21 listopada - dyskoteka andrzejkowa
- 26 listopada - Światowy Dzień Pluszowego Misia - dniem bez pytania uczniów 
   z pluszowym misiem
- 27 listopada - 4 grudnia - Zbiórka zabawek na rzecz oddziału onkologii Centrum                 Zdrowia Dziecka w Warszawie
- Akcja „Śniadanie daje moc”
- 30 listopada - Sprzedaż cukierków z wróżbą z okazji andrzejek
- 30 listopada - Dzień śmiesznych fryzur
- Udział w akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

Grudzień:

- 5 grudnia - Kiermasz bożonarodzeniowy
- 6 grudnia - dniem bez pytania, dla uczniów w mikołajkowych czapkach
- 6 grudnia -Szkolne Mikołajki
- 11 grudnia- Dzień śmiesznych skarpetek
- "Świąteczne tradycje w Europie” – gazetki tematyczne
- Nasze drzewko choinkowe- wspólne ubieranie choinki
- Przygotowanie wystroju szkoły i klasopracowni o tematyce świątecznej
- 22 grudnia - Spotkanie opłatkowe

Styczeń:

- 10- 11 stycznia - Zabawa Karnawałowa uczniów klas O-III 
- 10 stycznia - Dzień butów nie do pary
- 18 stycznia - Dzień Kubusia Puchatka (projekcja filmów dla najmłodszych)
- 21-22 stycznia - Dzień Babci i Dziadka
- 24 stycznia - Bezpieczne ferie
- 25 stycznia - Dzień Pidżamy
- 26 stycznia - Dzień koloru różowego
- WOŚP
- Wywieszenie na tablicy wyników klasyfikacji i frekwencji


Luty:

- 12 lutego - Najpiękniejszy walentynkowy wiersz - konkurs
- 14 lutego - Dzień KARAOKE
- 14 lutego Walentynki - Dzień bez pytania uczniów ubranych na czerwono
- Bal karnawałowy
- Światowy Dzień Kota - gazetka informacyjna " Rasy kotów"
- Sporty zimowe – gazetka prac uczniów

Marzec:

- 5- 12 marca - Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
- 8 marca - Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet
- „Ekologiczna gazetka” – gazetka ścienna poświęcona ekologii
- Przywitanie Wiosny - Dzień Dziwaka
- Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną
- Włączenie się do akcji „Jałmużna wielkopostna”
- Włączenie się w organizację kiermaszu wielkanocnego
- 26 marca - Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły

Kwiecień:

- 1 kwietnia - Prima Aprilis! - przebieranie się za postaci z bajek, filmów i książek
- 12 kwietnia – Dzień Czekolady
- 22 kwietnia - Obchody Dnia Ziemi - ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej
- Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi

Maj: 

- Udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom - Upowszechnianie czytelnictwa - czytanie    książek młodszym koleżankom i kolegom
- Święta majowe – współudział w apelu
- 15 maja - Dzień niebieski - dniem bez pytania uczniów ubranych na niebiesko
- 26 maja - Dla Ciebie Mamo – konkurs na najpiękniejszy wiersz
- 28 maja - Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy

Czerwiec:

- Wspieranie i organizacja „Festynu Rodzinnego”
- 1 czerwca – Dzień Dziecka
- 8 czerwca - Święto Patrona Szkoły
- 14 czerwca - dzień gier planszowych
- 21 czerwca-  Szkolny Dzień Przytulania
- Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Cały rok: 

Spotkania Samorządu Uczniowskiego
Akcja nakrętki, baterie
Weekend bez pracy domowej ( ostatni weekend miesiąca) nie dotyczy przedmiotów, które są realizowane raz w tygodniu
13 dzień miesiąca ogłaszamy Dniem Elegancji ( każdy uczeń, który przyjdzie elegancko ubrany jest zwolniony z odpowiedzi ustnej)
Szczęśliwy numerek
Aktywne przerwy
Pomoc koleżeńska
Aktualizacja Gazetki Szkolnej
Udział w uroczystościach szkolnych
Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
Praca na rzecz szkoły
Współpraca z rodzicami i nauczycielami 
Prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego
Współudział w uroczystościach szkolnych

Misja Samorządu

Celem działania SU jest:

- stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
- kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
- pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
- wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;organizowanie wolnego czasu uczniów.

Do głównych zadań SU należy:

- przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
- dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
- kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
- organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
- współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
- występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;
- udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską
- udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017:


Wrzesień:


- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
- Zaopiniowanie szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego na rok szkolny 2016/207
- Wybory do SU
- Bezpieczna droga do szkoły
- Dyskoteka integracyjna
- Dzień Chłopaka "Na Dzień Chłopaka daj mu lizaka"

Październik:
- 2.10 Międzynarodowy Dzień bez Przemocy
- 7.10 Światowy Dzień Uśmiechu
- 14.10 Święto Komisji Edukacji Narodowej
- Cała 9-tka czyta
- Święto owoców i warzyw
- Akcja PAMIĘTAMY (porządkowanie opuszczonych grobów)
- Zbiórka do schroniska dla bezdomnych zwierzą "Azyl"
- Aktywna przerwa
- Szczęśliwy numerek
- Weekend bez pracy domowej
 
Listopad:
- Dzień Ciszy
- 11.11 Święto Odzyskania Niepodległości
- 25.11 Światowy Dzień Życzliwości
- 25.11 Dzień Pluszowego MIsia
- Zbiórka do szpitala
- Dzień "Dziwaka"
- Andrzejki
- Dyskoteka
- Weekend bez pracy domowej
- Szczęśliwy numerek

Grudzień:
- Mikołajki
- Dzień Selfie
- Aktywna Przerwa
- "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem"
- Weekend bez pracy domowej
- Szczęśliwy numerek
- Kiermasz Bożonarodzeniowy

Styczeń:
- Dzień Koszuli i Krawata
- Dzień Babci o Dziadka
- 31.01 Dzień Przytulania
- Dzień telefonu komórkowego
- Weekend bez pracy domowej
- Szczęśliwy numerek

Luty:
- Poczta Walentynkowa
- Dyskoteka Karnawałowa (wybory Miss i Mistera)
- 23.02 Tłusty Czwartek
- Dzień Śmiesznych Skarpet
- Weekend bez pracy domowej
- Szczęśliwy numerek

Marzec:
- Kiermasz Wielkanocny
- 8.03 Dzień Kobiet
- 21.03 Dzieci rządzą szkołą
- Dzień śmiesznej fryzury
- Weekend bez pracy domowej
- Szczęśliwy numerek

Kwiecień:
- 22.04 Dzień Zielony
- Aktywna przerwa
- "Zielono nam" sadzenie roślin
- Weekend bez pracy domowej
- Szczęśliwy numerek

Maj:
- 2.05, 3.05 Święta Majowe
- 15.05 Święto Rodziny
- Weekend bez pracy domowej
- Szczęśliwy numerek

Czerwiec:
- 1.06 Dzień Dziecka
- 8.06 Święto Patrona Szkoły "Świetej Jadwigi Królowej"
- Dzień Przytulania
- Tydzień bez kartkówek i sprawdzianów
- Bezpieczne wakacje

Kim jesteśmy ???
O SU słów kilka.....

W samorządzie pracujemy
i przestrzegania szkolnych zasad pilnujemy.
Wasze potrzeby reprezentujemy
i nawet szalone pomysły realizujemy.
Dbamy o dobre imię "9-tki"
z każdym uczniem przybijamy 5-tki.
Nauczyciele nam w tym pomagają,
dobry przykład zawsze dają.
Organizujemy wiele akcji
by Wam nigdy nie zabrakło atrakcji.
Uczniowskie prośby są dla nas najważniejsze
bo z nimi szkolne życie jest pełniejsze.
Mamy też swoje zadania
i każdy je wypełnia bez zbędnego gadania.
Kształtowanie pozytywnych postaw to nasz pierwszy obowiązek,
żeby w szkole zapanował porządek.
Wpajanie szacunku do innych, dbanie o środowisko,wzbogacanie tradycji i dzielenie się życzliwością
to zadania, które wypełniamy z sumiennością.
Taki jest nasz Samorząd Uczniowski,
że dba o Wasze troski.
Jeśli kipisz energią i pomysłów masz po brzegi
nie czekaj, wstąp w nasze szeregi!!! :)

Opiekunowie Samorządu to:


pani Iwona Polubiec


pani Henryka Biegajło 


pani Beata Żukowska


pani Natalia ŻylikRADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

przewodnicząca: Aleksandra Łukaszuk
zastępca: Natalia Gryczka


sekretarz:
Olaf Zając
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW